Project omschrijving

MARTKHUYS WFO

In opdracht heeft Flexicontrol een quickscan uitgevoerd op het state-of-the art bedrijfsverzamelgebouw Markthuys WFO in Zwaagdijk. Het Markthuys WFO is een moderne werkomgeving op een strategische locatie met een gevarieerd en flexibel huuraanbod: van grote kantoorruimte tot losse werkplek, flexwerkplekken, een magazijn, vergaderruimtes en ruimtes voor seminars.

De quickscan die Flexicontrol bij Markthuys WFO heeft uitgevoerd, is primair gericht op het verlagen van energiekosten en het verhogen van het rendement op het vastgoed. Daarnaast brengt de quickscan in beeld op welke wijze dit kan worden gerealiseerd zonder verlies van comfort voor de gebruiker.

De quickscan bestond uit:

  • de plaatsing van Wendy (2 exemplaren, dit in verband met grote afstand tussen stroom- en gasmeter)
  • een inspectie van aanwezige installaties voor ventilatie, verwarming, koeling en verlichting
  • het nauwkeurig meten van het gas- en stroomverbruik gedurende een aantal maanden
  • een rapportage met een heldere analyse van het verbruik, een advies voor besparing op energie en een schatting van de hoogte van de besparing op jaarbasis

Binnen korte tijd werd bij de uitgevoerde quickscan in het Markthuys WFO duidelijk dat er een aanzienlijke besparing gerealiseerd kon worden. Na enkele dagen konden ventilatie, verwarming, koeling en verlichting al effectiever door de gebruikers zelf worden aangestuurd. Dit leidde tot een verlaging van ruim 25 procent van het stroomverbruik.

In een tijd waarin verduurzaming een belangrijke rol speelt, is het van belang om als bedrijf een zo een laag mogelijke CO2-voetafdruk te realiseren. De quickscan helpt daarbij. Door te weten waar extra te besparen valt op energieverbruik, is bekend hoeveel er aan groene energie dient te worden ingekocht. Daarnaast levert het inzicht op in de (mogelijke) investering in een (zonnepanelen)installatie voor de opwek van groene stroom.

Tenslotte, de quickscan van Flexicontrol zorgt voor een structurele verbetering van het vastgoedgebruik en voor een besparing op energiekosten, jaar in – jaar uit. De optimalisering is toepasbaar op elke locatie, elk gebouw en elk gebruik. Deze maatwerkoplossing voert Flexicontrol uit met standaard producten.

Spreekt dit u aan en wilt u ook weten wat een Quickscan van Flexicontrol voor u kan betekenen?

Doe de Quickscan

Gebruikte oplossingen:

(Energie) Trends
Internet compatibel
Bediening
Verlichting
Klimaat

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op